Author:BOHLIN, K., & C. A. SCHULTZ-STEINHEIL

Sort

Showing 1-1 of 1

"Om iakttagelserna vid Upsala Observatorium for equinoktiets bestamning våren och Hosten 1889."

By: BOHLIN, K., & C. A. SCHULTZ-STEINHEIL.

Price: $25.00

Publisher: Offprint from: Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Hanlingar, Vol. 23, No. 13, 1890. Stockholm:, P. A. Norstedt & Soner, 1890.: 1890

Seller ID: S5912